De afgekeurde steen in de 3e Weteringdwarsstraat, en een nieuw kerkseizoen

Psalm 118: “De steen die de bouwlieden afkeurden…”

De kerkenraad VEG heeft nog niet vergaderd, maar gaat dit vanaf 19 september weer elke 3e dinsdag van de maand doen. Het was ook goed om even echte zomervakantie te hebben. Ik kan dus nog geen verse berichten brengen, want de vergadering moet nog plaats vinden. We zijn in de zomermaanden wel door gegaan met de voorbereidingen voor de verbouwing. Dit loopt langzaam, vanwege trage ambtelijke molens. Maar het gaat zeker de goede kant op.

Na mijn vakantie in Engeland bezocht ik een mevrouw die woont in de 3e Weteringsdwarsstraat, de straat waar ons gebouw in de 19e en 20e eeuw stond. Zij had me gebeld omdat zij haar huis aan het schilderen was en bij het schuren van de dorpel boven de ingang zag zij een tekst verschijnen. Het bleek de tekst “Oude mannen en vrouwenhuis” te zijn met daarbij iets haast onleesbaars, maar vaag was duidelijk dat er Psalm 118 stond.
Deze mevrouw woonde in het huis dat ooit door de broeders van de VEG Weteringkerk was laten bouwen om een soort “bejaardenhuis” voor de eigen gemeenteleden in te houden. Later werd het een huis waar vergaderd werd en zondagsschool werd gehouden. Toen ik deze mevrouw bezocht herkende ik nog vaag de benedenverdieping, met de ramen aan de straatkant, waar ik zelf en mijn kleine zusje in de begin jaren 60 naar zondagsschool en crèche gingen. In ons herdenkingsboekje van 1978 (100 jaar bestaan) stond er e.e.a. over geschreven. De tekst die zo vaag leesbaar was, is de tekst die boven dit artikeltje staat.
Ook toen waren de broeders in de kerkenraad er vele jaren mee bezig geweest om de knoop door te hakken. In gebed legden ze het voor, maar ze gaven ook zelf van hun eigen (schamele) loon. Op een kerkenraadsvergadering haalden ze eens 750 gulden op om het gebouw te kunnen aanschaffen. Doordrongen van het feit dat het Gods weg was om zo te handelen.

Ook wij zijn er van overtuigd dat we ons gebouw ten dienste van de gemeenschap en de samenleving mogen stellen. In een hele andere tijd, met andere eisen, maar vanuit dezelfde inspiratie bron. De Bron, Jezus, de afgekeurde steen, die zelf de hoeksteen werd.

In het gesprekje na mijn vakantie, aan de keukentafel van deze mevrouw in de 3e Weteringdwarsstraat, mocht ik haar desgevraagd uitleggen, wie er werd bedoeld met de afgekeurde steen. En zo ontstaan er soms wonderlijke ontmoetingen, die ruimte geven om op een positieve manier het Evangelie te delen met de mensen om ons heen. Ik werd er erg door bemoedigd en heb beloofd deze mevrouw nog eens te bezoeken.

Intussen is het seizoen van start gegaan met een fantastische Startzondag, die met recht “Kerkproeverij” genoemd kon worden. Aan het einde van de dienst, waarin het jaarthema “Doorgeven” centraal stond, liet Ds. Jan ons elkaar de zegen toezingen, waarbij we ons naar elkaar toe draaiden en in de ogen keken. Naast proeven aan heerlijke baksels bij de koffie waren er pitches “op de keukentrap” waarin de activiteiten voor het komende seizoen werken gepresenteerd. Vervolgens een heerlijk lunchbuffet. We kijken met blijdschap en in geloof uit naar dit nieuwe seizoen, waarin we doorgeven wat we ontvingen; zowel het geestelijke als ook het materiële. “Al wat gedaan werd, uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan!”

Mirjam Pronk,
Voorzitter kerkenraad VEG