Pastoraal

Eerdere artikelen uit de rubriek Pastoraal in ons maandblad

Geen makkelijke vrede

“Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan.” (Joh 14:27) Beste lezer, Het is weer begin mei: in Nederland denken we dan na over vrede en vrijheid, meer nog: we vieren die vrede en vrijheid. Wat een voorrecht om in een land met vrede en vrijheid … Lees verder Geen makkelijke vrede »

God noemt je bij je naam

Jezus zei tegen haar: ‘Maria!’  (Joh. 20:16) Beste lezer, Rond Pasen speelt in de Nederlandse bioscopen de film Maria Magdalena. Hopelijk is het een mooie en voldoende Bijbelgetrouwe film, waar mensen veel aan hebben. Ja, Pasen. De Heer is waarlijk opgestaan!  Maar zo eenvoudig was dat nog niet te geloven door de eerste volgelingen van … Lees verder God noemt je bij je naam »

De genezende liefde van Jezus

Uw geloof heeft u gered. Ga in vrede en wees genezen. (Marcus 5:34)  Beste lezer, In het evangelie lezen we over een vrouw die al jarenlang constant bloedingen had (Marcus 5: 24-34). Dat is op zichzelf al naar, en het had haar ook veel geld en dokters-ellende gekost. Maar bovendien was ze daardoor volgens de joodse … Lees verder De genezende liefde van Jezus »

Kerstbrood in de kribbe

Een rund kent zijn eigenaar en een ezel de krib van zijn meester. (Jesaja 1:3, NBG) Beste lezer, Gezegend kerstfeest! De Heer is waarlijk mens geworden! Dat zeggen we meestal niet zo tegen elkaar, als we met Kerst elkaar begroeten. Met Pasen wél (zoiets…), daar moest ik dus aan denken. Vandaar deze ongewone groet. Want … Lees verder Kerstbrood in de kribbe »

De cirkel is weer rond, of niet?

“Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voleinding van deze wereld.” (Mat. 28:20) Beste lezer, Op Eeuwigheidszondag, dit jaar op 26 november, brandt in onze kerk de Paaskaars. Het is een symbool van Jezus Christus, die, in heerlijkheid verrezen op de vroege Paasmorgen, het Licht van de wereld is. Tegen Maria en Martha, die … Lees verder De cirkel is weer rond, of niet? »

Wordt hervormd!

“Wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene”. (Rom 12:2, NBG) Beste lezer, Ik duik in de geschiedenis want het is deze maand precies 500 jaar geleden: Op 31 oktober 1517 spijkerde de … Lees verder Wordt hervormd! »