Pastoraal

Eerdere artikelen uit de rubriek Pastoraal in ons maandblad

De genezende liefde van Jezus

Uw geloof heeft u gered. Ga in vrede en wees genezen. (Marcus 5:34)  Beste lezer, In het evangelie lezen we over een vrouw die al jarenlang constant bloedingen had (Marcus 5: 24-34). Dat is op zichzelf al naar, en het had haar ook veel geld en dokters-ellende gekost. Maar bovendien was ze daardoor volgens de joodse … Lees verder De genezende liefde van Jezus »

Kerstbrood in de kribbe

Een rund kent zijn eigenaar en een ezel de krib van zijn meester. (Jesaja 1:3, NBG) Beste lezer, Gezegend kerstfeest! De Heer is waarlijk mens geworden! Dat zeggen we meestal niet zo tegen elkaar, als we met Kerst elkaar begroeten. Met Pasen wél (zoiets…), daar moest ik dus aan denken. Vandaar deze ongewone groet. Want … Lees verder Kerstbrood in de kribbe »

De cirkel is weer rond, of niet?

“Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voleinding van deze wereld.” (Mat. 28:20) Beste lezer, Op Eeuwigheidszondag, dit jaar op 26 november, brandt in onze kerk de Paaskaars. Het is een symbool van Jezus Christus, die, in heerlijkheid verrezen op de vroege Paasmorgen, het Licht van de wereld is. Tegen Maria en Martha, die … Lees verder De cirkel is weer rond, of niet? »

Wordt hervormd!

“Wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene”. (Rom 12:2, NBG) Beste lezer, Ik duik in de geschiedenis want het is deze maand precies 500 jaar geleden: Op 31 oktober 1517 spijkerde de … Lees verder Wordt hervormd! »

Samen met alle heiligen

“Geworteld en gegrondvest in de liefde, zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid.” (Ef. 3:18-19) Beste lezer, Wat hebben er toch veel geweldige mensen vóór ons … Lees verder Samen met alle heiligen »

Voor elkaar

“Als God ons zo heeft liefgehad, moeten ook wij elkaar liefhebben.”  (Joh 4:11) Beste lezer, Als ik dit schrijf zijn we bijna bij de langste dag, en is het 30 graden. Zomer! Mij hoor je niet klagen, ik vind het heerlijk. Dat geldt natuurlijk niet voor iedereen. Voor veel ouderen en mensen die door ziekte … Lees verder Voor elkaar »

Engelen voor de mensen om ons heen

Beste lezer, Ieder jaar vieren we als christenen dezelfde feesten: Kerst, Pasen, Pinksteren en nog wat meer. De betekenis van die feesten is diep en rijk, op allerlei manieren verbonden aan de hele openbaringslijn die door de Bijbel loopt. Een christelijk feest is als een prachtige kroon vol Bijbelse parels, die je met vreugde op … Lees verder Engelen voor de mensen om ons heen »

Emigreren naar een veilige plek

“Nu ben ik doodsbang. Wat moet ik zeggen? Vader, laat dit ogenblik aan mij voorbijgaan? Maar hiervoor ben ik juist gekomen!” (Johannes 12:27) Beste lezer, Ik hoor de laatste tijd mensen wel eens praten over emigreren. Het lijkt er hier in West-Europa immers niet vrolijker op te worden. Er zijn spanningen van allerlei soort. Het … Lees verder Emigreren naar een veilige plek »