De lente toont de liefdesmacht van God

‘Het woord, dat voortkomt uit mijn mond, keert niet vruchteloos naar mij terug.’
(Jesaja 55:11)

Beste lezer,

De lente staat op uitkomen. Of beter: er ís al een heleboel uitgekomen, dankzij het zachte weer van de laatste tijd. Sneeuwklokjes zijn altijd de eersten, die zag je al begin februari. Maar inmiddels zijn ook de krokussen overal, en steeds meer narcissen. Altijd weer een heerlijke tijd!

De planten doen precies wat ze horen te doen. Struiken die afgelopen herfst hun blad verloren en in winterslaap gingen, kregen nieuwe knoppen en beginnen nu uit te botten. En als je in de herfst bollen in de grond hebt gestopt, dan begin je nu het resultaat te zien. Ze doen wat je mocht verwachten. Hoe komt dat? Een beetje vocht, een beetje meer warmte en een beetje meer licht… en dan doet de natuur wat je mag verwachten. Zo gaat dat, zo hóórt dat. Het doet me denken aan deze woorden van de profeet Jesaja (55:10-11):

Zoals regen of sneeuw neerdaalt uit de hemel
en daarheen niet terugkeert
zonder eerst de aarde te doordrenken,
haar te bevruchten en te laten gedijen,
zodat er ​zaad​ is om te ​zaaien​ en brood om te eten –
zo geldt dit ook voor het woord
dat voortkomt uit mijn mond:
het keert niet vruchteloos naar mij terug,
niet zonder eerst te doen wat ik wil
en te volbrengen wat ik gebied.

Het woord dat uitgaat uit Gods mond, volbrengt wat God wil. Zo gaat dat. Het keert niet vruchteloos, niet onverrichter zake, naar Hem terug. Nooit, hoor maar:

God sprak: Er zij licht. En er was licht. God sprak: Laat ons mensen maken, naar ons beeld. En zo geschiedde. God sprak tot Abraham en Sara: volgend jaar heb je een zoon. En zo geschiedde. God sprak: Ik zelf zal jullie herder zijn. En zo geschiedde, want zijn woord werd mens, en heeft onder ons gewoond. Het licht dat ieder mens verlicht, het beeld van God, zijn eigen zoon, onze goede herder.  Dit eeuwig Woord heeft vrucht gedragen, het heeft gedaan wat God wilde. Het heeft zijn liefdegebod volbracht.

Als we deze dagen en weken vol blijdschap naar de lente kijken, mogen we daarin weer de liefdesmacht van onze God herkennen. Hij doet wat Hij zegt, Hij volbrengt wat Hij belooft. Daar kun je van op aan, zo zeker als de lente!

Gabriël Jansen,
pastoraal werker