Dienstbaarheid en engelenzang

Zondag 3e advent  sprak Ds Jan van Helden over dienstbaarheid

God is dienstbaar aan ons mensen, door mens te worden.

Zo kunnen wij met God leven, omdat Hij naar ons kwam…

heel gewoon, de Zoon van God als Mensenzoon.

En de engelen scandeerden ook:

“Ere zij God! Vrede op aarde voor alle mensen die Hij liefheeft!”

 

Daar is geen  “minder, minder…” bij!