Eeuwigheidszondag

Datum, Tijd
26 november 2017, 09:45 - 11:30

Locatie
Weteringkerk
Veluwelaan 20De laatste zondag van het kerkelijk jaar, dat is dit jaar op 26 november, gedenken wij in de kerkdienst de mensen die het afgelopen jaar in onze kring zijn overleden.

De Paaskaars brandt dan ook. Het is een symbool  van Jezus Christus, die het Licht van de wereld is. Hij is de opstanding en het leven. In Hem is het ware, eeuwige leven in verbondenheid met God.  We noemen de namen van de gestorvenen in het besef dat zij door Christus mogen leven in het licht bij God. Daarom ontsteken wij voor ieder van hen een kaars aan het licht van die Paaskaars. Het is “maar een symbool”,  maar zulke symbolen kunnen vaak op een directere manier ons hart raken dan woorden alleen.

In deze viering mag ook jij, als je er bij bent, een lichtje aansteken voor iemand die dit jaar overleden is, iemand die jou lief was en die je mist.

Andere onderdelen van deze viering zijn:  een korte toespraak, instrumentale muziek (klassiek), gebeden en gezamenlijk gezongen liederen.

Welkom!