Samen met alle heiligen

“Geworteld en gegrondvest in de liefde, zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid.” (Ef. 3:18-19)

Beste lezer,

Wat hebben er toch veel geweldige mensen vóór ons geleefd! Mensen die Jezus gevolgd en gediend hebben op een bijzondere manier. De Heilige Geest is de afgelopen 2000 jaar eindeloos creatief geweest om met al die levende stenen een stralend beeld van Jezus te tonen aan de wereld, maar ook aan ons, zijn heiligen onderweg op aarde.

Ken je bijvoorbeeld Phoebe Palmer, een vrouw uit de negentiende eeuw. Haar onderwijsbediening begon heel bescheiden als een wekelijkse bijeenkomst in haar huis in Manhattan met de naam ‘de dinsdagsamenkomst ter bevordering van heiligheid’. Ze heeft haar huis diverse keren moeten verbouwen om ruimte te kunnen bieden aan de groeiende menigte, uiteindelijk 400 wekelijkse bezoekers! Veel later bekend geworden christelijke leiders kwamen graag onder haar gehoor, zoals de stichter van de universiteit van Boston.

Je begrijpt misschien wel waarom ik haar noem: Binnenkort, op dinsdagavond 3 oktober, beginnen we weer met de maandelijkse Bijbelgespreksavonden in de Weteringkerk. We zullen dan iedere avond enkele van deze geweldige volgelingen van Jezus wat beter leren kennen. Telkens één uit de Bijbel en één uit de kerkgeschiedenis. (Zie ook de agenda op deze site.)

De vorige keer schreef ik over ‘voor elkaar’. Hoe wij aan elkaar gegeven zijn, en hoe we door het Woord op vele manieren worden aangespoord om elkaar in woord en daad lief te hebben en aan te moedigen de goede weg van Jezus te volgen. Ook de vorige generaties horen daar natuurlijk bij. Het is goed om deze ‘voorgangers’, de volgelingen van Jezus die ons vóór gingen, in ere en in herinnering te houden en te leren van hun voorbeeld (Hebr 13:7).

Terwijl ik dit schrijf vaart er op de gracht voor ons huis, omgeven door het al wat herfstige groen van het Gerbrandypark, van west naar oost een zwaan voorbij. Het is een heldere vroege ochtend. De zon schijnt vol op deze prachtige vogel.

Ik als eendje hoef niet in mijn eentje voort te dobberen. Hier en daar in de gracht van het leven zwemmen zwanen. Ze stralen helder wit, koers houdend in het licht van de Morgenzon. Met halzen die als sierlijke torens naar de hemel wijzen. Zij geven ons een richting aan. “Kom mee, vaar deze kant op, vol in het licht! Want jij mag ook een zwaan zijn!

Hartelijke groet,

Gabriël Jansen,
pastoraal werker