Stichting Weteringkerk Amsterdam

De Weteringkerk is in 1969 geopend als kerkgebouw van de Vrije Evangelische Gemeente Amsterdam. De oudste Vrije Evangelische Gemeente Amsterdam werd in 1856 gesticht door ds. Jan de Liefde. Nadat zijn gemeente wegkwijnde, begon er een nieuwe Vrije Evangelische Gemeente Amsterdam, onder leiding van ds. J.G. Smitt, in 1878, waarbij ook enkele leden van de oude gemeente zich aansloten. De gemeente van ds. Smitt kerkte in de 3e Weteringdwarsstraat. In 1881 was de VEG Amsterdam een van de oprichters van de landelijke Bond van Vrije Evangelische Gemeenten.

Een nieuw kerkgebouw aan de Veluwelaan werd betrokken in 1969. Als herinnering aan het oude adres werd het Weteringkerk gedoopt.

De VEG Amsterdam is in 2019 opgeheven. De Stichting Weteringkerk Amsterdam zet het gedachtegoed ervan voort door het kerkgebouw te beheren en diaconale en missionaire activiteiten in Amsterdam te ondersteunen. Dat stichtingsdoel komt voort uit drie kernwaarden van de VEG Amsterdam en de geloofsvisie van de gemeente.
Kernwaarden:1) Gerichtheid op Amsterdam;
2) Een geloof in Jezus als Heer, van heel ons leven en van heel de wereld, zonder de behoefte daar veel dogmatiek aan vast te knopen, maar wel om van te zingen en getuigen;
3) Eenvoudig dienstbetoon aan de mensen om ons heen.
Geloofsbelijdenis:
Wij geloven in Jezus Christus, die we hebben leren kennen door de Bijbel. Wij zijn overtuigd van zijn leiding en besturing, daarom staat in het logo van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten, waar wij als één van de oudste gemeenten bij waren aangesloten, het Griekse letterwoord ICHTUS: Jezus Christus, Gods Zoon, Redder.
Iedereen die in Jezus gelooft is een medechristen. Wij voelen ons verbonden met allen die dit geloof met ons willen delen. Samen met hen willen wij graag de boodschap van Jezus Christus uitdragen.
Wij proberen dienstbaar te zijn in de samenleving, warmte te geven waar verkilling is en een “thuis” te zijn voor mensen die daarnaar zoeken.