Een stralend leven door de Geest van Jezus

Gelukkig de vredestichters, want zij zullen ​kinderen​ van God genoemd worden.
(Matteüs 5:9)

Beste lezer,

Een paar dagen voor Kerst bezocht ik iemand in het Judith van Swethuis, vlakbij de kerk. In de binnentuin stond een heel grote mooie kerststal, met wijzen, herders, dieren, alles op ware grootte. Ik vond het prachtig om te zien hoe de mensen in deze woonvoorziening zo bepaald werden bij waar het om gaat: de komst van de verlosser, God bij de mensen. En dat terwijl het van Swethuis niet eens een christelijke instelling is.

De eerste die op het idee kwam om met Kerst een kerststal te maken was Franciscus van Assisi. Hij wilde de eenvoudige mensen uit zijn streek helpen om het verhaal van God met ons vóór zich te zien, er deel van te kunnen worden. Het bleek een groot succes. De kerststal werd een blijvertje in heel Europa.

Franciscus, die stierf in het jaar 1226, was een heel bijzondere volgeling van onze Heer Jezus. Volkomen toegewijd, zonder compromis, wilde hij met Jezus leven, en dit leven vóórleven aan zijn vrienden en de mensen van zijn tijd. Ik denk dat hij de Geest van Jezus goed aangevoeld heeft, en zich door die Heilige Geest liet leiden, ook al werd zijn gedrag daardoor vaak ‘vreemd’ voor de wereld. In dit beroemde gebed van Franciscus, waar de Bergrede van Jezus als het ware doorheen schijnt, leren we hem wat beter kennen:

Oh, Heer, laat me een instrument zijn van uw vrede.
Als er haat is, laat me liefde brengen. 

Als men elkaar kwetst, vergeving, en als er twijfel is, geloof.
Als er wanhoop is, hoop. en als er duisternis is, laat ons licht zien.

En als er droefheid is. laat hen onze vreugde voelen.
0h goddelijke meester, geef toch dat ik meer streef naar troosten dan getroost te worden,
naar begrijpen dan begrepen te worden, 

te beminnen dan bemind te worden.

Vader, maak me een instrument van u.
Want als we geven, ontvangen wij,
door te vergeven, krijgen wij vergeving,
en door te sterven worden we tot eeuwig leven geboren.

Oh Heer, laat me een instrument zijn van uw vrede.

Op 6 februari houden we weer een gezamenlijke Bijbelgespreksavond, dit keer met het thema ‘leven in de kracht van de Geest’. Franciscus heeft dan één van de hoofdrollen. Welkom!

Gabriël Jansen,
pastoraal werker