Tagarchief: bezinning

Geloven is niet voor watjes. Praat mee op 2 april!

Bijbelgespreksavond in de Weteringkerk, dinsdagavond 2 april

In de serie avonden onder de vlag  ‘Zo Gek Nog Niet, dat christelijke geloof?’ is deze keer het thema:   Geloven in God is niet voor watjes.

God geeft ons in Christus heel veel, maar vraagt tegelijk óók heel veel.Het geloof geeft liefde, blijdschap, vrede… maar geen slappe liefde, goedkope blijdschap en makkelijke vrede. Dat gaan we onderzoeken. Kom, denk en praat mee! En als je vrienden of familie hebt die geloven iets voor watjes vinden: nodig ze uit om mee te komen.

Aanvang: 19:45 uur.  Lees hier meer…

God, religie en geweld… op 5 maart

Bijbelgespreksavond in de Weteringkerk, dinsdagavond 5 maart

In de serie avonden onder de vlag  ‘Zo Gek Nog Niet, dat christelijke geloof?’ is deze keer het thema:   God, religie en geweld…
Je hoort het weleens roepen: “verbied toch alle religies, die brengen alleen maar geweld, haat en nijd!” Dat lijkt ons kort door de bocht. Niettemin is er wel een probleem: Als de Bijbel spreekt over een God die mens en wereld liefheeft, hoe zit het dan met teksten die geweld goedkeuren of zelfs aanmoedigen? Wat zegt de Bijbel eigenlijk over geweld, en over het gevolg daarvan: onrecht en lijden? En hoe gaan we als kerken en gelovigen met deze zaken om?  Kom, denk en praat mee!

Aanvang: 19:45 uur.  Lees hier meer…

Zo gek nog niet, dat christelijke geloof?

Onder deze naam zijn we dit najaar weer gestart met de dinsdagavond-bijeenkomsten in de Weteringkerk. We gaan op zoek naar inzicht in zaken waar zo ongeveer iedereen tegenwoordig mee te maken krijgt:  Stress en prestatiedruk, ambitie en carrière, prioriteiten stellen en keuzes maken. En nog een aantal. We zoeken het openhartige gesprek met iedereen die interesse heeft. Behalve naar elkaar luisteren is de vraag ook steeds wat de Bijbel en misschien andere christelijke bronnen erover te zeggen hebben. En hebben we daar vandaag nog wat aan?  We hopen dat ook mensen die niet op zondag in de Weteringkerk komen gaan meepraten: buurtbewoners, kennissen en vrienden. Ken je iemand in jouw netwerk waarvoor dit de moeite waard kan zijn? Nodig maar uit!  Heb je zelf interesse? Welkom! Praat mee en laat je verrassen!

Wanneer:  eerste dinsdagen van de maand ( m.u.v. januari: dan op 8 jan), november t/m juni. Hoe laat: 19:45 – 21:30.  Waar: in de Weteringkerk.

Onderwerpen per datum worden bekendgemaakt op pagina  Wat is er te doen?

Dit postertje downloaden en ophangen: Klik hier
(ook beschikbaar als papieren poster op A3 en A2)

Gebedsdiensten in de week voor Pasen, 26-30 maart

In de week voor Pasen (“stille week” of “goede week” genoemd in de kerk), staan wij als christenen stil bij de gebeurtenissen tijdens de laatste dagen van Jezus in Jeruzalem: zijn laatste onderwijs, het laatste Avondmaal met zijn leerlingen, en zijn lijden en dood aan het kruis.

Van maandag t/m donderdag in deze week houden we een korte meditatie- en gebedsdienst in de kerk. Er is een lezing uit de Bijbel, gebeden, een lied, mogelijk een muzikaal intermezzo, en een moment van stilte voor persoonlijk gebed. Iedere bijeenkomst duurt ongeveer een half uur. Op vrijdagavond, Goede Vrijdag, duurt de dienst langer en vieren we het Heilig Avondmaal. ( NB deze kerkdienst op vrijdag is op een andere locatie!)

Kijk hier voor alle tijden en plaatsen

Een geschenk van veertig dagen

‘De Geest dreef Hem de woestijn in. Veertig dagen bleef Hij daar.’ (Marcus 1:12-13)

Beste lezer,

Woensdag 1 maart begon de veertigdagentijd, de voorbereidingstijd tot Pasen. We zeggen ook wel lijdenstijd of vastentijd. (En je weet, de zondagen tellen dan niet mee. Want iedere zondag is al een klein Paasfeest op zich, de Opstandingsdag.)

Een tijd van 40 dagen, of jaren, is altijd bijzonder in de Bijbel: Het regende 40 dagen bij de zondvloed. 40 dagen bleef Mozes op de berg toen hij de Tien Geboden ontving. Israël bleef 40 jaar in de woestijn. 40 dagen lang daagde de Filistijn Goliath het volk Israël uit (en toen was de maat vol.) David en Salomo regeerden beiden 40 jaar over Israël. Elia liep 40 dagen en nachten door de woestijn, tot hij bij de berg van God kwam. De profeet Jona waarschuwde de stad Nineve: “Nog 40 dagen, dan wordt de stad weggevaagd!” (Er was een volle tijd om tot bekering te komen.) Na zijn dood verscheen Jezus gedurende 40 dagen aan de apostelen (en werd toen  opgenomen in de heerlijkheid bij zijn Vader.)

40 betekent dus een volle tijd, een tijd waarin iets voltooid wordt, volledig rijpt of zuiver wordt. De tijd waarin je naar iets toegroeit. Een zwangerschap duurt 40 weken!

Jezus doet het ook: 40 dagen en nachten vasten in de woestijn. Of zeggen we beter met de evangelist Marcus: de Geest drijft Jezus naar die 40 dagen in de woestijn. Die Geest van God, de inspirator van de Schriften, waarin we al zo vaak het getal 40 tegenkwamen. Niet zo vreemd dus, want Jezus, vervuld met de Heilige Geest, is de vervulling van die Schriften. Hij voltooit het leven van Mozes, Elia, het hele volk. Hij brengt hun roeping tot volheid. In de woestijn wordt Jezus voorbereid om zijn levenstaak met kracht te kunnen beginnen en volhouden. In de barre stilte stelt Hij zijn kompas volkomen zuiver af. Hij rekent af met aantrekkelijk klinkende maar duivelse ideeën die zijn denken en zijn visie willen infiltreren. En dán kan Hij het Koninkrijk van de Vader verkondigen en laten zien met kracht.

En wij?  Zijn wij nog op koers? Als volgelingen van de Heer krijgen wij als het ware ook ieder jaar zo’n woestijntijd aangeboden. Veertig dagen. Een tijd van inkeer. Proberen stil en “leeg” te worden van binnen in de nabijheid van God. Opnieuw nederig worden, dat wil zeggen: een zuiver beeld krijgen van wie je echt bent, wie God is en hoe Hij naar jou kijkt. En wat Hij van je wil. Je doelen weer bepalen. En rommel opruimen, in je hoofd, in je leven.

Ik wens ons allemaal heel gezegende, stille en “woeste” dagen, zodat daarna ook ons leven, door Jezus, weer fris en nieuw mag zijn.

Gabriël Jansen,
pastoraal werker