Tagarchief: herdenken

Eeuwigheidszondag

Het einde van het zogenaamde kerkelijk jaar nadert snel. Dat is op de laatste zondag voor het begin van de Advent. Die laatste zondag, dit jaar op 26 november, noemen wij in onze kerk ‘Eeuwigheidszondag’. Op die dag gedenken wij in de kerkdienst de mensen die het afgelopen jaar in onze kring zijn overleden.

De Paaskaars brandt dan ook. Het is een symbool  van Jezus Christus, die het Licht van de wereld is. Hij is de opstanding en het leven. In Hem is het ware, eeuwige leven in verbondenheid met God.  We noemen de namen van de gestorvenen in het besef dat zij door Christus mogen leven in het licht bij God. Daarom ontsteken wij voor ieder van hen een kaars aan het licht van die Paaskaars. Het is “maar een symbool”,  maar zulke symbolen kunnen vaak op een directere manier ons hart raken dan woorden alleen.

In deze viering mag ook jij, als je er bij bent, een lichtje aansteken voor iemand die dit jaar overleden is, iemand die jou lief was en die je mist.

Kijk ook bij evenement  Eeuwigheidszondag

Welkom!