Tagarchief: kerkelijk jaar

Weggaan om te blijven

Hemelvaart – een feestdag tussen wal en schip. Pasen is prachtig, Pinksteren ook. Maar hemelvaart is afscheid nemen, toch? Wat valt er dan te vieren?

We lezen dat de leerlingen, als Jezus al zegenend van hen is heengegaan, vol blijdschap terugkeerden naar Jeruzalem en God loofden (Lucas 24:51-52). Ze voelden zich kennelijk helemaal niet gedeprimeerd en verlaten. Ze hadden misschien dus níet het idee dat de Heer vanaf nu onbereikbaar ver verwijderd was, in een ontoegankelijke hemel, ergens achter de sterren. Nee, zij zagen die ‘hemelvaart’ anders. En wij kunnen het ook gaan zien met hun ogen als we nagaan wat de verschillende evangelisten erover melden. Dat is weinig, maar veelzeggend:

Lucas had er zijn evangelie mee afgesloten maar komt er bij het begin van zijn vervolgboek nog op terug: Jezus “werd opgenomen (naar de hemel), terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen” (Handelingen 1:9)

Die wolk, dat is een Bijbelse wolk, die hebben we eerder gezien. Wanneer Jezus bidt op een berg, Mozes en Elia ontmoet, en zijn uiterlijk veranderd wordt in stralend licht, verschijnt er óók een wolk, waaruit Gods stem klinkt. Er is een wolk die tijdens de tocht van Israël door de woestijn over en in de tabernakel hangt, een wolk waarin Mozes God ontmoet, een wolk of wolkkolom die met het volk meetrekt op die tocht. Het is de wolk van Gods aanwezigheid, de Sjekina.

In die wolk treedt Jezus nu voor altijd binnen. Hij, die de opstanding en het leven zelf is, wordt verheerlijkt en volledig verenigd met de Vader. Daarom zegt een andere evangelist, Marcus: “Hij werd opgenomen in de hemel en is gaan zitten aan Gods rechterhand” (Marcus 16:19). Die rechterhand, dat is de macht. Daarom vinden we bij Matteüs op hetzelfde moment deze woorden van Jezus: “Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde.” En dus kan Hij ons de opdracht geven om de wereld in te gaan in zijn naam. Want Hij laat ons niet alléén daarmee worstelen, Hij is er juist bij, zoals de volgende zin meteen bevestigt: “En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld” (Matteüs  28:20.)

Hemelvaart: een geweldig feest, een geweldig geloofsfeit. Jezus is niet afwezig. Hij is juist goddelijk aanwezig als nooit tevoren. Hij is bij je, altijd, waar je ook bent en gaat als zijn gezant, en bij wat je ook meemaakt. Blij, verdrietig, verward, gezond, ziek, stervende. Alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.

Gabriël Jansen,
pastoraal werker

 Boek-aankondiging:
‘Een bron in de rivierenbuurt. Vijftig overdenkingen.’
Aanstaande september bestaat ons kerkgebouw, de Weteringkerk, precies 50 jaar. Ter gelegenheid daarvan zal ik een boekje uitgeven met daarin 50 van de maandelijkse ‘overdenkingen’, zoals ik die de afgelopen jaren heb geschreven voor de Weteringkerk. Het boekje zal ongeveer € 17,50 kosten. Als je graag een exemplaar wil hebben, laat het mij dan weten, stuur dan een berichtje naar Gabriël. ( > Contact )