Vrije Evangelische Gemeente Amsterdam

We stellen ons graag even voor:

Oude gemeente
Officieel is de geschiedenis van de Vrije Evangelische Gemeente Amsterdam begonnen in 1878, maar de inleiding tot het ontstaan van de gemeente ligt nog veel verder terug in de negentiende eeuw: een oude gemeente ontstaan in een andere tijd.

Kernwaarden
Als VEG Amsterdam hebben we gemerkt dat in onze geschiedenis er drie dingen altijd uitspringen:
1) Gerichtheid op Amsterdam;
2) Een geloof in Jezus als Heer, van heel ons leven en van heel de wereld, zonder de behoefte daar veel dogmatiek aan vast te knopen, maar wel om van te zingen en getuigen;
3) Eenvoudig dienstbetoon aan de mensen om ons heen.

Dat is de traditie geweest van Jan de Liefde, of van ds. Smitt, die uit zijn Chr. Ger. Kerk stapte om in dit spoor een eigen weg te zoeken.

De naam Weteringkerk
Wij gebruiken de naam “Weteringkerk” die verwijst naar ons oude adres: 3e Weteringdwarsstraat.

Wat geloven wij?
Wij geloven in Jezus Christus, die we hebben leren kennen door de Bijbel. Wij zijn overtuigd van zijn leiding en besturing, daarom staat in het logo van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten, waar wij als één van de oudste gemeenten bij zijn aangesloten, het Griekse letterwoord Ichthus: Jezus Christus, Gods Zoon, Redder.
Iedereen die in Jezus gelooft is een medechristen. Wij voelen ons verbonden met allen die dit geloof met ons willen delen. Samen met hen willen wij graag de boodschap van Jezus Christus uitdragen.

Wij proberen dienstbaar te zijn in de samenleving, warmte te geven waar verkilling is en een “thuis” te zijn voor mensen die daarnaar zoeken.

Wij heten u graag welkom! Al onze komende vaste en wisselende activiteiten zie je in de Agenda