Week van Gebed, 21 tot 28 januari

De Week van Gebed is een jaarlijks terugkerende week waarin christenen wereldwijd samen bidden. Dat gebeurt ook in Amsterdam. Twee landelijke organisaties,  MissieNederland en de Raad van Kerken  organiseren deze gebedsweek voor Nederland.  Wereldwijd bidden miljoenen christenen mee. Door samen te bidden ervaren we eenheid in de praktijk. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven.

Recht door zee

Dat is het thema van dit jaar, genomen uit Exodus 15 vers 6: “Uw hand Heer, ontzagwekkend in kracht.”  Meer over het thema en over de Week lees je op
Alle informatie over plaatsen en tijden in Amsterdam vind je op de website van De Stadslamp.