Een doorstart voor de Weteringkerk!

Persbericht

Amsterdam, 11 maart 2019.

Na 140 jaar houdt de VEG Amsterdam Weteringkerk op te bestaan. Per 1 september 2019 zal de gemeente worden opgeheven en omgezet naar een stichting die het kerkgebouw beschikbaar zal houden voor kerkelijk gebruik.

De VEG Amsterdam werkt al ruim drie jaar nauw samen met de Nederlands Gereformeerde Kerk Amsterdam Centrum, waarbinnen de VEG-gemeenteleden hun plaats kunnen vinden. Voorzitter Mirjam Pronk: ‘We beschouwen de opheffing als een noodzakelijk besluit, gezien het geringe aantal en de ouderdom van de gemeenteleden. Maar we beschouwen deze beslissing vooral als een stap naar nieuw kerkelijk en geestelijk leven, door de samenwerking met de broeders en zusters van de NGK. Zo blijven we het geloof present stellen in Amsterdam.’

De gemeente heeft zijn wortels in de negentiende-eeuw. Predikant en sociaal werker Jan de LIefde stichtte ooit een Vrije Evangelische Gemeente, die op een gegeven moment verkwijnde. De oorspronkelijk christelijk-gereformeerde ds. Smitt stichtte in 1878 een nieuwe Vrije Evangelische Gemeente, en dat jaar wordt aangehouden als geboortejaar van de gemeente die nu haar bestaan beëindigt. De gemeente is onderdeel van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland, waarvan de Amsterdamse gemeente een van de oprichters was.

Wilt u meer over dit besluit weten,  neem dan contact op met ons secretariaat via secretariaat@weteringkerk.nl

Posted by Mirjam Pronk