Weteringkerk in Amsterdam blijft een kerk

Persbericht

29 augustus 2019

Op 1 september houdt de Vrije Evangelische Gemeente Amsterdam in de Weteringkerk aan de Veluwelaan in Amsterdam op te bestaan. Vergrijzing en het geringe aantal leden zijn er de oorzaak van dat de gemeente wordt opgeheven.

De VEG heeft wortels in een kerkelijke gemeente van ds. Jan de Liefde, bekend om zijn sociale werk in de Jordaan in de 19e eeuw. Zijn gemeente kwijnde weg, maar de oorspronkelijk christelijk-gereformeerde ds. Smitt stichtte in 1878 een nieuwe Vrije Evangelische Gemeente, die ging kerken in de Weteringkerk aan de 3e Weteringdwarsstraat in Amsterdam. De gemeente kende een grote bloei en was onder andere medeoprichter van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in 1881.

In 1969 werd een nieuw kerkgebouw ingewijd aan de Veluwelaan in de Amsterdamse Rivierenbuurt. Dat gebouw gaat nu door een stichting beheerd worden. Verschillende kerkgenootschappen maken er gebruik van.
Met een daarvan, de Nederlandse Gereformeerde Kerk Amsterdam Centrum, heeft de VEG Amsterdam nauwe banden ontwikkeld. Het kerkelijke leven zal voor een deel door deze kerk worden overgenomen, bijvoorbeeld door regelmatig Vrije Evangelische predikanten te laten voorgaan in de kerkdiensten.

‘Het is heel wat om na 141 jaar te stoppen,’ zegt voorzitter Mirjam Pronk, die van kinds af aan in de Weteringkerk heeft gekerkt. ‘Maar we kijken in dankbaarheid terug en met verlangen vooruit.’

Bij het einde van de VEG Amsterdam zal op 29 september 2019 een markeringsdienst worden gehouden, die het einde van de gemeente en de voortgang van het kerkelijk leven in de NGK zal uitdrukken. Van zo maar stoppen wil deze markante gemeente niet weten.

Posted by Mirjam Pronk